ADR Belgesi

Tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını belirlemektir.

LPGAS olarak bu amaç doğrultusunda geliştirilen ilgili mevzuatlar dahilinde tüm bu görev ve sorumlulukları yerine getirerek ADR belgemizi almış bulunuyoruz.

Vizyonumuz

Yönetimi ve tüm çalışanları ile birlikte, tanker üretiminde müşteri beklentilerine uyumu en üst seviyede karşılamak amacıyla; en son teknolojik imkanları kullanmak, sürekli yenilenmeyi önemsemek, sürdürülebilir proses performansını her zaman geliştirmeyi hedeflemek, müşterileriyle uyumlu, çevresi ile dost ve iletişim içerisinde olmaktır.

En büyük amacımız tanker üretiminde, piyasada aranan üretici firmalar içerisinde en üst sıralara tırmanmak ve orada kalıcı olmaktır. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de tanınan ve aranan marka olmayı amaçlar

Kalite

Müşterilerimizin gereksinim ve beklentilerini tespit etmek ve bunları en üst düzeyde karşılamak, kalite düzeyinin yükseltilmesi ve verimliliğinin arttırılması için bilim ve teknolojideki gelişmeleri izlemek, kullanmak; bu yolla ürün ve hizmet kalitemizin sürekli gelişimini temin etmek, çalışan personelin bu gelişmeler konusunda gereksinim duyacakları eğitimi sağlamak, müşteri memnuniyetine çalışanlarımızla gayret göstermek LPGas'ın kalite politikasıdır.

Kalite odaklı hizmet çalışmaları doğrultusunda ISO 9901-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007, TS EN ISO 3834, ECR 105 belgelerine sahibiz.